Η εταιρεία

biochemia_laboratory_home_image_deco_3

Η εταιρεία

Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ A.I.Ε. ιδρύθηκε το 1989. Είναι ένα  από τα πρώτα οργανωμένα Διαγνωστικά Ιατρικά Εργαστήρια αναφοράς και ποιοτικού ελέγχου στην Ελλάδα. Προσφέρουν την πιο αξιόπιστη λύση για την εκτέλεση περισσότερων από 2000 σπάνιων, εξειδικευμένων αλλά και απλών εργαστηριακών εξετάσεων.

biochemia_4_etairia

Οι ιδρύτριες και οι μέτοχοι της είμαστε επιστήμονες με εξειδίκευση και μεγάλη εμπειρία στον Εργαστηριακό Τομέα της Υγείας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Όραμα μας είναι η προσφορά υπηρεσιών υγείας με συνέπεια και υπευθυνότητα, με φροντίδα για τον ασθενή και τον επαγγελματία Υγείας και  σεβασμό στο περιβάλλον.

Στόχος μας είναι η λειτουργία μιας σύγχρονης εργαστηριακής μονάδας, στελεχωμένης με έμπειρα και επιστημονικά εξειδικευμένα στελέχη, εξοπλισμένη από τον πιο σύγχρονο τεχνολογικά μηχανολογικό εξοπλισμό. 

Στον σχεδιασμό και το πρόγραμμα υλοποίησης του στόχου δίνουμε προτεραιότητα στη δυνατότητα εκτέλεσης μεγάλου αριθμού εξετάσεων με την μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία αποτελεσμάτων και στην καλύτερη οργάνωση στην εξυπηρέτηση των πελατών μας. Επιτυγχάνουμε  την σταθερή βελτίωση και ανάπτυξη των παρεχομένων υπηρεσιών παρακολουθώντας συνεχώς τις ταχύτατες διεθνείς εξελίξεις των εργαστηριακών εφαρμογών στην Υγεία και των καινούργιων μεθόδων επικοινωνίας με τους πελάτες μας.

biochemia_laboratory_home_image_deco

Η εταιρεία ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Α.Ι.Ε., επενδύει κάθε χρόνο σημαντικά κεφάλαια, σε εργαστηριακό εξοπλισμό με αλλεπάλληλες αντικαταστάσεις και προσθήκες ιατρικών μηχανημάτων χωρίς βεβαίως να υστερεί στην υποστήριξη των τηλεπικοινωνιακών και πληροφορικών συστημάτων και τις βάσεις δεδομένων της σε πανελλαδικό δίκτυο. Διαθέτει τον πιο σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό που έχει να παρουσιάσει η εργαστηριακή τεχνολογία σε παγκόσμιο επίπεδο και συνεχίζει  να αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους εργαστηριακούς οργανισμούς που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.

Επιδιώκουμε συνεχώς τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων και μέσων επιλέγοντας πάντα σύνθετες τεχνικές καθώς και αποκλειστικές  συνεργασίες με επιστήμονες και εταιρίες που εφαρμόζουν εξειδικευμένες μεθόδους ανάλυσης.

Η διαχείριση των υλικών που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των εξετάσεων ακολουθεί τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

biochemia3_etairia