Αρχική / Σημαντικές Πληροφορίες για την εξέταση Ανίχνευσης αντισωμάτων IgG & IgM έναντι του Κορωνοϊού SARS-CoV-2

Σημαντικές Πληροφορίες για την εξέταση Ανίχνευσης αντισωμάτων IgG & IgM έναντι του Κορωνοϊού SARS-CoV-2

Πληροφορίες για την εξέταση Ανίχνευσης αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2

ΜΕΘΟΔΟΣ: ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (CLIA)

ΔΕΙΓΜΑ: 0.5 ml Ορός ή Πλάσμα (EDTA)

(Η φυγοκέντρηση δείγματος γίνεται ενώ έχει γίνει πλήρης σχηματισμός θρόμβου -ελάχιστος χρόνος πήξης 1ώρα).

Δείγματα αιμολυμένα ή λιπαιμικά  είναι ακατάλληλα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Αυθημερόν

 

ΕΞΕΤΑΣΗ TIMEΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  
Αντισώματα  SARS -CoV-2  IgM Index:< 1.1 Aρνητικό (-)

≥ 1.1 Θετικό (+)

Ευαισθησία 91.5% *    Ειδικότητα 98.3%
Αντισώματα SARS -CoV -2 IgG Index < 1.0 Aρνητικό (-)

≥1.1 Θετικό (+)

Ευαισθησία 99.80% *  Ειδικότητα 100%

 

*Η ευαισθησία αντικατοπτρίζει την ικανότητα ενός διαγνωστικού τεστ  να ανιχνεύσει ένα αντίσωμα (χαμηλή ευαισθησία σημαίνει περισσότερα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα).                                                                                                                                Η ειδικότητα μετρά την ικανότητα του διαγνωστικού τεστ να διαφοροποιήσει το θετικό από το αρνητικό αποτέλεσμα (χαμηλή ειδικότητα σημαίνει περισσότερα ψευδώς θετικά αποτελέσματα)

Ο προσδιορισμός των αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2  δίνει δυνατότητα γρήγορης παροχής πληροφοριών και αποτελεί νέο εφόδιο για τους επιστήμονες υγείας .

Η ανίχνευση των αντισωμάτων δεν αντικαθιστά την μοριακή  εξέταση, αλλά  χρησιμεύει στην ασφαλέστερη διάγνωση της νόσου COVID-19. Σε διαφορετικά στάδια της νόσου η ικανότητα ανίχνευσης της κάθε τεχνικής δεν είναι η ίδια. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά οι δύο τεχνικές ώστε να βελτιστοποιείται η ακρίβεια της διάγνωσης και να παρακολουθείται η πρόοδος  της νόσου.

Σύμφωνα με την 7ηέκδοση του «COVID-19  DIAGNOSIS AND TREATMENT PLAN» οι ορολογικές μέθοδοι για την ανίχνευση των ειδικών αντισωμάτων IgM και IgG του ιού SARS-CoV-2  έγιναν πλήρως αποδεκτές.

Το αντίσωμα ΙgM μπορεί να ανιχνευτεί  την 7η έως 12η ημέρα μετά τη μόλυνση, γεγονός ιδιαίτερα βοηθητικό για περαιτέρω διάγνωση.

Αυτοαντισώματα ή ετεροφιλικά αντισώματα ή η ύπαρξη ρευματοειδούς παράγοντα μπορεί να οδηγήσουν σε ψευδώς θετικό αποτέλεσμα αντισωμάτων IgM.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

PCR IgM IgG                                               EΡΜΗΝΕΙΑ
+ Ο ασθενής μπορεί να βρίσκεται στην «περίοδο παράθυρου », στο αρχικό στάδιο της μόλυνσης
+ +

 

Ο ασθενής μπορεί να βρίσκεται στα αρχικά στάδια της μόλυνσης και η ανοσολογική απόκριση του σώματος παρήγαγε το αντίσωμα IgM αλλά δεν  παρήχθησαν ακόμη ΙgG, ή  βρίσκονται κάτω από το όριο ανίχνευσης
+ + Ο ασθενής μπορεί να βρίσκεται στα μεσαία ή στα τελικά στάδια της λοίμωξης ή σε υποτροπή από λοίμωξη. Στα μεσαία η στα τελικά στάδια της λοίμωξης το IgG είναι το κύριο αντίσωμα του ανοσοποιητικού συστήματος με υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης.
+ + + Ο ασθενής βρίσκεται στο ενεργό στάδιο λοίμωξης, αλλά ο οργανισμός έχει αναπτύξει ανοσία στον ιό (έχει παραχθεί ανθεκτικό αντίσωμα IgG)
+ Oασθενής πιθανό να βρίσκεται στην οξεία φάση της λοίμωξης.

Σ’ αυτή τη φάση τα αποτελέσματα του PCR πρέπει να επανεξεταστούν.

Παράγοντες για ψευδώς αρνητικά PCR:

(α)Kακή ποιότητα  δείγματος. Προκειμένου να βελτιωθεί ο ρυθμός θετικής εξέτασης , συνιστάται η συλλογή πολλαπλών δειγμάτων (στοματοφαρυγγικό, ρινοφαρυγγικό, ρινικά επιχρίσματα κλπ) από τον ίδιο ασθενή

(β)Δείγματα που διατηρήθηκαν ακατάλληλα. Συνιστάται η μεταφορά δειγμάτων στους 4 βαθμούς C.

(γ) Τεχνικές πτυχές όπως μετάλλαξη του ιού.

(δ) Ο ασθενής έχει άλλες ασθένειες. Ο ρευματοειδής παράγοντας  μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς θετικό αποτέλεσμα των αντισωμάτων  IgM.

+ Ο ασθενής μπορεί να έχει μολυνθεί από τον ιό SARS-CoV-2, ο ιός έχει εξαλειφθεί η έχει ανακάμψει το σώμα, τα IgG παρήχθησαν από την ανοσολογική απόκριση.
+ + Ο ασθενής μπορεί πρόσφατα να μολύνθηκε από τον ιό και βρίσκεται στην περίοδο αποκατάστασης, αλλά το IgM δεν έχει μειωθεί στο κατώτερο όριο ανίχνευσης ή το αποτέλεσμα της PCR είναι ψευδώς αρνητικό.

 

Υπενθυμίζουμε ότι στην περίπτωση που ο έλεγχος γίνεται σε άτομο με δυνητικά ενεργή λοίμωξη, πρέπει να εφαρμόζονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα  προστασίας κατά την δειγματοληψία.

μοιραστείτε το άρθρο

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter